Ontdekken

Wij zorgen ervoor, en dit al meer dan 25 jaar, dat een woonvoorziening wordt gecreëerd waarin senioren individueel, zelfstandig en beschermd kunnen wonen. Wij wensen dit te doen op een ethisch verantwoorde manier, los van elke ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Overleg met onze bewoners via onze bewonersraad zorgt voor een optimale communicatie tussen bewoner en bestuur. Wij respecteren ten volle de privacy van de bewoners en stimuleren zelfstandig woongedrag . Anderzijds zorgen wij ervoor dat sociale contacten worden aangemoedigd om eenzaamheid en isolement te voorkomen.

Wij bieden fysieke en psychische bescherming en in nauw overleg met bewoner , familie en zorgverstrekkers zoeken wij permanent naar een geschikte oplossing.

Wij garanderen een dynamische organisatie van diensten tegen een verantwoorde kost.